Majka vlažna Zemlja je davala život i štitila: Za nju nije trebao sveštenik, bila je poštovana kao sila

Nekad je kroz ove naše predele hodila Mati Syra Zemia. Bila je to slovenska boginja majka, smatra se za jedno od najstarijih i najvažnijih božanstava. Njeno ime znači Majka vlažna Zemlja, što dalje govori da je reč o plodnoj boginji čija plodnost ne prolazi. Ona je bila takozvana životodavna i reproduktivna sila.

Matrijarhat pre patrijarhata

Poštovanje boginje majke potiče iz perioda matrijarhata, nekadašnjeg uređenja koje se održalo kod Slovena i sličnih naroda do desetog veka. Zapisi iz vremena kneginje Olge, a to je druga polovina desetog veka, spominju da su žene tog doba imale ista prava kao i muškarci. Sama Olga je posedovala imanje kojim je upravljala pre nego se udala za kneza Igora, čiji je presto nasledila. Pojedini izvori tvrde da se sve do 988. godine u Rusiji poštovala boginja majka uz veliki broj prirodnih božanstava i duhova predaka. Tako se dolazi do zaključka da su neki oblici matrijarhata postojali sve dok knez Vladimir nije prihvatio hrišćanstvo 988. godine. Poznato je da je tad srušio mnogobožačke idole postavljene na brdu iznad Kijeva.

Što se tiče prava žena kod nas, situacija je bila vrlo slična. Vladislav Ribnikar je smatrao da su slovenske žene izgubile svoja prava tek kada kada su Srbi prihvatili vizantijske običaje i zakone. Iako nisu svi istraživači poput Marije Gimbutas smatrali da su slovenske žene imale ista prava kao i muškarci, opšte mišljenje je da su Sloveni živeli u nekoj vrsti matrijahata. Ovu činjenicu iskoristila je spisateljica Marija Semjonova, pa je u svojim knjigama o Vukodavu opisivala slovensko društvo kao ono u kome se žena poštovala kao svetinja.

Bila je sama sila

Još jedna činjenica govori u prilog velike starosti kulta boginje majke. Ona se nikad nije predstavljala kao božanstvo u ljudskom obliku, već se poštovala kao sama božanska Zemlja. Ovakvo shvatanje vezano je najstariju religiju – animizam, prema kome se sve stvari koje okružiju čoveka produhovljene i božanske.

Majka vlažna Zemlja samo je jedno od imena boginje majke. U Poljskoj je ona bila poznata kao Matka Ziemia, a u Litvaniji kao Zemyna, odnosno Zemlja sama. U „Velesovoj knjizi“ spominje se krava Zemun, nebeska krava, koja je povezana sa sazvežđem Bika. Moguće je da i Zemun nosi ime po ovoj boginji majci. Krava je kao životinja povezana sa boginjom plodnosti, jer se svaka majka boginja predstavljala kao mnogogruda.

Sloveni su uvek imali poseban odnos prema boginji majci, sasvim drugačiji odnos od onog koji su imali prema ostalim bogovima. Ovaj odnos bio je mešavina ljubavi i poštovanja, kao i osećaja neobične bliskosti. Majka Zemlja bila je jedino božanstvo kome su se Sloveni direktno obraćali, bez sveštenika. Ona je imala ulogu proročista kome su se Sloveni obraćali za savet, ali i ulogu božanskog svedoka i sudije. Ako bi nastalo neslaganje oko privatnog vlasništva, seljaci su joj se obraćali sa molbom da im bude svedok i u nju su se zaklinjali. Kada je bilo potrebno da se brak potvrdi, seljaci su gutali grumen zemlje ili ga stavljali na glavu. Njena pomoć služila je da zaštiti stoku od bolesti. Da bi životinje bile zdrave, Sloveni bi izorali brazdu oko stoke, oslobađajući tako zaštitnu moć zemlje.

Verovali u nju i posle dolaska hrišćanstva

Pošto je Majka vlažna Zemlja bila jedno od najpoštovanijih božanstava, nije ni čudo što se verovanje u ovu boginju održalo među Slovenima i posle prihvatanja hrišćanstva. U Rusiji je posle 988. godine vladao period takozvanog dvoverja, pa su se paganski bogovi poštovali istovermeno sa Hristom i hrišćanskim svecima.

Osobine boginje majke prenete su na Bogorodicu, a iz tog perioda potiče i jedan mit koji  spominje boginju majku u nešto izmenjenoj ulozi. Naime, ovaj mit koji govori o stvaranju univerzma koji su napravili Rod i Lada spominje i stvaranje tri sveta: Java, Nava i Prava. Jav je bi svet vezan za Majku vlažnu Zemlju i predstavljao je sve ono što možemo spoznati čulima, pojavni svet.

Žene s početka 20. veka dozivale boginju majku

Postoji zabeležen slučaj koji opisuje događaj koji se desiou jednom slovenskom selu (ne navodi se u kom) gde je zavladala kolera. Žene iz sela su se jedne noći okupile i, koristeći rala, počele da izoravaju zemlju ne bi li pobudile moći boginje majke i prizvale je u pomoć. Pri tom su se trudile da deluju što strašnije, pa su sa sobom nosile lobanje i oruđe. Cilj im je bio da isteraju koleru iz sela koristeći moć Majke vlažne Zemlje, istovremeno budeći u sebi jednu prastaru snagu koja je stotinama godina dremala u njihovim bićima. Device iz sela raspuštale su kosu, dok su starice pokrivale glavu belom tkaninom. Cela povorka pravila je veliku buku, nameravajući da uplaši zle sile, a svaki muškarac koji je imao tu nesreću da preseče put ovoj povorci žena, nastradao je od njihovog oruđa.

Ne bi bilo ništa čudno da se ovakav ritual održao u doba matrijahata, kada je žena imala glavnu ulogu u društvu i kada se verovalo da je ona ljudski oblik boginje Zemlje. Međutim, ovaj događaj se odigrao na početku 20. veka. Ovo pokazuje da se kult Majke vlažne Zemlje održao do bliske prošlosti u skoro neizmenjenom obliku, što dovodi do zaključka da je ova boginja bila među najznačajnijim božanstvima slovenskog panteona.

 

Inspiracija – starisloveni.com

 

Fotografije: livemaster.ru, creativemagezine.wordpress.com, higherdensity.wordpress.com, sweetheartbabie.deviantart.com, centarprozor.wordpress.com, andreasrocha.deviantart.com, monodomo.com argumentpress.ro, 360wango.com, www.b17.ru, artstation.com

1 thought on “Majka vlažna Zemlja je davala život i štitila: Za nju nije trebao sveštenik, bila je poštovana kao sila

Ostavite odgovor