Želeo je žrtve i vodio duše u Nav: Pre dobrog Nikole u vodama se skrivao Voden

Nekadašnji bog Voden iz naše pređašnje vere je bio bog reka, jezera i mora. Ukratko – božanstvo voda. Njemu su se molili ribolovci i mornari. Alasi zbog dobrog ulova, a drugi da bi ih čuvao. Voden je znao i da udavi ljude isto kao što je mogao i da ih sačuva od davljenja ili brodoloma. Naravno, sve je zavisilo od toga da li će biti umilostivljen.

Žena mu je bila Morana, vodio duše u Nav

Vodenova žena je  bila Morana, pa se stiče zaključak da je pre davio ljude nego što im je pomagao. Kao i u drugim višebožačkim religijama, Vodenova funkcija je bila i htonična. Voden je vodio duše u podzemni svet Nav, do koga se stizalo – vodom.

Morana muči i mori: Velika boginja plodnosti i smrti dolazi s prvim pahuljama

Kad je došlo hrišćanstvo, Vodenovu ulogu preuzeo je Sveti Nikola. Poznato je da se Svetom Nikoli mole mornari, a etnolog Momir Janković smatra Nikoljdan praznikom izvorno posvećenim Vodenu.

Kolači, venci i tamjan kao žrtve

Kako su stari Sloveni prinosili žrtve Vodenu u želji da ga odobrovolje? Slovenske žene bi zagazile u vodu i niz nju puštale razne žrtve – kolače, posude sa tamjanom i vence. Pretpostavlja se da su venci bili pleteni od vrbovog pruća, pošto je vrba, kao drvo koje raste pored vode, bilo posvećeno Vodenu.

Postojao je i običaj da se mlade devojke bacaju u vodu i to je onaj deo da su naši preci prinosili ljudske žrtve. Običaji koji prate Bogojavljenje su potekli iz vremena prinošenja ljudskih žrtava.

Đorđe ili Jarilo: Večita borba dva ratnika

Voden ili Vodeni povezan je sa vlaškim božanstvom Tartorom. Tartor je tipično htonično božanstvo koj je živelo u vodi, pomažući vlaškim ženama  prilikom magijskih rituala.

Vlahinje veruju da im voda pomaže u magijskim činidbama.

Božićne poklade i početak Božićnog posta: Uvod u post i drugačiji režim ishrane (RECEPT)

Prema vlaškom verovanju, tekuće vode povezuju naš svet sa  onim podzemnim, zbog čega vlaške žene koriste pomoć htoničnih sila koje žive u vodi.

Bog Voden je takođe sličan ruskom Kupalu, božanstvu koje je bilo povezano za ritualno kupanje, vode, ali i bavljenje magijom. Postavlja se pitanje da li je Vodeni božanstvo ili vodeni demon koji se pojavljuje u jezerima i rekama, a vreba i iza vodenica, mesta koja su za Slovene uvek bila magijska i sablasna?

Ritualna kupanja, pletenje venaca i preskakanje vatri: Dočekujemo Kupala ili nam se smeši Ivanjdan

Ovaj demon, Vodeni, sličan je sa ruskim Vodenojem, kao i Vodniku, biću iz folklora koje predstavlja duh nekrštenog deteta koje se udavilo. Voden je predstavljao moćnu silu čijih se usluga nije trebalo lišavati i koju je trebalo umilostiviti.

Sličnosti i razlike između nordijske i slovenske mitotologije

Sličnost između imena vodenog slovenskog  božanstva i imena vrhovnog boga Nordijaca Wodana navela je neke istraživače na zaključak da je reč o istom božanstvu.

Međutim, i germanski Wodan nema nikakve veze sa vodom, već sa vazduhom, ako se uzme u obzir njegova povezanost sa planetom Merkur. Uz to, ova dva imena iako deluju slično, imaju potpuno drugačiji koren, a samim tim i drugačije značenje. Voden je proizišao iz reči „voda„, a Wodan je  izveden iz reči „wodanaz“ što znači bes, jarost.

Tako ime Wodan označava gremanskog boga Odina kao boga rata, dok Voden je bio slovensko božanstvo voda. Iako postoje određene sličnosti između ova dva božanstva, to su njihov htonični aspekt i povezanost sa magijom. Sručnjaci napominju da ne postoje nikakvi razlozi da ova dva božanstva izjednačavamo.

Inspiracija – starisloveni.com

Fotografije: Pinterest, vladtime.ru, starislovani.blogspot.com

Ostavite odgovor