Poljska božanstva su sejala smrt: Šta se desi kad se prenoći u polju ili kad se radi po najvećem suncu?

Naši preci Stari Sloveni su bili vredni poljoprivrednici. Od najvećeg značaja im je bilo da im godina bude rodna, a rod bogat. Zato su se trudili da umilostive sile, bogove i božanstva koji su bili zaduženi za useve.

Sloveni su obožavali Sunce kome su se molili kao i sunčevim personifikacijama. Otelotvorenja sunca su bili Dajbog i Jarilo. Molili su i bogu koji je zadužen za kišu, a to je Perun. Sem njima, Sloveni su svoje molbe upućivali i boginjama plodnosti kao što su Majka vlažna Zemlja, Lada, Živa… Međutim, postojala su i manje poznata bića koja su u nekadašnjoj mnogobožačkoj religiji bila vezana za polja i useve i vreme kad se vrši žetva.

Polevoj ubija one koji prenoće u polju

Na primer, Polevoj. Polevoj ili Polevojik je poljski duh čiji je fizički opis varirao od mesta do mesta. Negde se opisivao kao muškarac obučen u belo, sa travom umesto kose, a negde je predstavljen kao patuljak čije je lice imalo boju zemlje. Ljubomorno je štitio svoje prebivalište. Ukoliko bi se desilo da  putnici ili pijanice prenoće u polju,  dešavalo se da ne dočekaju zoru. Tad se smatrealo da ih je ubio Polevoj. U ruskoj tradiciji, ovo biće naziva se Poljski.

 Problem ako neko radi u podne

Jeste li čili za Poludnicu? Verujem da jeste, ona se javlja u ovo toplo vreme. Ona je boginja polja, a po nekim tvrdnjama je i duh polja sličan Polevolju. Njeno ime je vezano za podne i to vreme dana je za Poludnicu bio svetinja. Ona nije dozvoljavala da se u tom periodu obavljaju poljski radovi, pošto je to vreme bilo vreme za odmor. U slučaju da se neko drznuo i prekršio zabranu, Poludnica bi ga štipala ili čupala za kosu.

Ukoliko je seljaci ne bi pozdravili kako dolikuje, a to je srdačno, Poludnica bi navela njihovu decu da se izgube u polju. U Rusiji je ovo biće vezano za sunce.

U Ukrajni su Poludnice mesečeve devojke koje dovode zrake Sunca na zemlju. Tako usovi zriju. Poludnica se poput Polevoja, predstavjala u beloj odeći.

Prija je poljski duh iz ruske tradicije vezuje se za žitno polje odnosno, dobar prinos žitarica. Njeno ime podseća na ime nordijske Boginje Freje koja je u mitologiji severnih naroda bila boginja plodnosti.

Sunčanica je još jedno biće vezano za polja  i rad u njima. Ona je mitsko biće iz priča Lužičkih Srba. Ona je, kao i Poludnica, bila vezana za podne.  One koje bi zatekla da rade u polju u to doba dana, kažnjavala bi smrću. Sunčanica je personifikacija smrti od sunčanice, koja bi mogla da zadesi svakog ko bi boravio na otvorenom dok sunce najjače sija.

U lužičko-srpskoj bajci o Sunčanici, pametna devojka nadmudruje Sunčanicu pričajući joj priču o lanu, tako da Sunčanica zaboravlja da je ubije i povlači se kada je podne već prošlo.

 

 

Inspiracija – starisloveni.com

Fotografije: Pinterest, Tumblr, artstation.com, eldermountaindreaming.com

 

Ostavite odgovor