Granični poremećaj ličnosti i laganje: Dovoljno je samo da razumete

U stvari, ako sagledate simptome GPL-a, laganje nigde ne stoji kao nešto što je tipično za ovaj poremećaj. U petom izdanju „Priručnika za dijagnostiku i statistiku mentalnih bolesti“, koji je osnovni izvor zdravstvenih radnika kada treba da postave odgovarajuću dijagnozu, laganje i prevara nisu deo graničnog poremećaja ličnosti.

Laž može da uništi odnose, bilo da je reč između deteta i roditelja ili muža i žene. Laž neminovno uništava poverenje, intimnost i stvara veliku gorčinu. U većini slučajeva, ljudi koji se osećaju prevarenima potpuno će prekinuti veze sa osobom za koju smatraju da ih je lagala.

Veza između ljudi sa GPL-om i laži

Nažalost, granični poremećaj ličnosti nije dovoljno poznata ni dobro shvaćena bolest. Bez obzira što je to tako, mnogi ljudi veruju da je laganje deo ovog poremećaja. Međutim, možda ćete biti iznenađeni kada pročitate da veza između graničara i laganja, pa i varanja nije tako jasno definisana.

U stvari, ako sagledate simptome GPL-a, laganje nigde ne stoji kao nešto što je tipično za ovaj poremećaj. U petom izdanju „Priručnika za dijagnostiku i statistiku mentalnih bolesti„, koji je osnovni izvor zdravstvenih radnika kada treba da postave odgovarajuću dijagnozu, laganje i prevara nisu deo graničnog poremećaja ličnosti.

Međutim, to ne znači da oni sa graničnim poremćajem ne lažu ili da ne vole da lažu. U stvari, članovi porodice i prijatelji osoba sa graničnim poremećajem navode da je laž upravo ono što ih zabrinjava kod njihovih srodnika, prijatelja, ljubvnika.

Zašto se laganje pojavljuje kod GPL-a?

Postoji nekoliko potencijalnih razloga zašto se laganje može javiti kod ljudi sa GPL-om.

Jake emocije

Ljudi sa GPL-om imaju neverovatno snažne emocije. Ti osećaji mogu biti toliko intenzivni da graničari zbog njih gledaju kroz „emotivne naočare“ koje se i te kako razlikuju od stvarnosti i onoga kako drugi ljudi gledaju na određenu situaciju.

Oni traže detalje koji potvrđuju ono šta osećaju i zanemaruju činjenice koje im ne odgovaraju, a to može biti neverovatno frustrirajuće za prijatelje i članove porodice. Važno je shvatiti da osobe sa graničnim nesvesno lažu – oni zaista veruju da je njihovo gledište ispravno, čak i kada je lažno.

Impulsivnost

Granični je takođe povezan sa impulsivnošću, sklonošću da se rade stvari bez razmišljanja o posledicama. Laž kod osoba sa GPL-om može biti posledica nerazmišljanja pre izgovorenih reči.

Sramota

Ljudi sa graničnim često imaju duboku i ukorenjenu sramotu, pa laganje može biti jedan od načina da se prikriju greške ili slabosti koje samo pojačavaju tu sramotu. Ljudi sa GPL-om su često vrlo osetljivi na ostavljanje, pa im laži služe da „prikriju“ greške da ih drugi ne bi odbacili.

Biologija laganja

Na osnovu tehnike zamišljanja koja se naziva funkcionalno zamišljanje magnetnom rezonancom (fMRI), istraživači su otkrili da su laž i prevara povezane sa aktivacijom prefrontalnog korteksa koji se nalazi na prednjem delu mozga. Prefrontalni korteks igra važnu ulogu u određivanju ličnosti, planiranju kognitivnih zadataka i regulisanju socijalnog i emotivnog ponašanja.

Zanimljivo je da se ovo aktiviranje prefrontalnog korteksa događa u zavisnosti da li je laž povezana sa emotivnom ili neutralnom obmanom (na primer, laganje da bi se izbegla negativna reakcija ili laganje iz straha nasuprot laganju o tome šta je osoba jela za doručak). Međutim, osnova laganja, to da li je laganje usmereno na pomaganje ili povređivanje osobe koja laže, može da odgovori na pitanje da li su uključeni drugi delovi mozga.

Laž i uticaj na odnose

Bez obzira zašto osoba sa graničnim poremećajem laže, da li je to zato što zaista misli da je njegov iskrivljeni pogled na svet ispravan ili je u pitanju stid, uticaj na odnose može biti izuzetno štetan. Prijatelji i članovi porodice ne mogu više da veruju toj osobi, pa se udaljavaju od nje.

Najzad, laganje može u potpunosti da uništiti odnose. Čak i vrlo bliski članovi porodice počinju da shvataju da treba da se odvoje od voljene osobe, ako je njeno laganje postalo „normalna stvar„. Na taj način graničari gube podršku i tako se povređuju se obe strane.

Reč razumevanja

Oni koji prate moje tekstove ili imaju nekog bliskog graničara, znaju da je teško održati vezu sa prijateljem, voljenom osobom ili članom porodice sa ovim problemom. Međutim, važno je shvatiti da ljudi s GPL-om često imaju destruktivna ponašanja, ne zato što žele da vam naude, već zato što su njihove patnje tako intenzivne, da osećaju da nemaju drugog načina da prežive.

Laž može biti jedan od primera za to. Iako to ne opravdava takvo ponašanje, ako razumete uzrok, možete pomoći voljenoj osobi da dobije odgovarajuću pomoć kod simptoma graničnog poremećaja ličnosti. Ključna reč je, kao i kod svih oblika ovog poremećaja – razumeti. U ime svih koji se bore sa graničnim poremećajem ličnosti, hvala ako razumete.

Inspiracija – verywellmind.com

Fotografije: Pexels, Twitter, medium.com, bphope.com, monster.com, relationshipsdefined.com, msmotivator.me, jamesaltucher.com

Ostavite odgovor