đurđevi stupovi

Đorđe ili Jarilo: Večita borba dva ratnika

Kad se praznovao Jarilo pevale su mu se pesme i pravile lutke od slame, okićene poljskim cvećem. Vencima od grančica, cveća i biljaka koje su ubrane veče pre praznovanja Jarila kitila se vrata i ti venci su ostajali do sledeće godine. Veče pre praznika u vodu su se stavljale biljke koje su ubrane na Biljni petak (petak pre praznovanja Jarila ili danas svetog Đorđa, 23. april/6. maj), najčešće bosiljak, dren, grabež ili zdravac i ta voda je trebalo da prenoći ispod ružinog grma. Smatralo se da su biljke ubrane na Biljni petak izuzetno lekovite. Ujutru bi se tom vodom umivali ukućani, najčešće da bi bili zdravi i lepi.

#KaravanMojaSrbija: Novi Pazar – Gastronomska i istorijska šetnja gradom na Carigradskom drumu

Novi Pazar sa uzvišenja čuvaju Đurđevi stupovi, manastir posvećen Svetom Đorđu. Manastir podignut na uzvišenju izdnad Novog Pazara u Starom Rasu.

Na uzvišenju je da bi se lepo video i da bi pokazao moć vladara, velikog župana Stefana Nemanje, ali i da bi potsećao ljude na duhovne vrednosti, kako kaže otac Gerasim. Danas je pod zaštitom UNESCO.