pećina

#Planinskeprice na Zlatiboru: Dva lica Morane

Sećate se #Planinskeprice? E pa desile su se, neki su I bili nagrađeni i obreli su se na planini Zlatiboru, zasluženo. Trodnevni boravak u hotelu „Mona“ sa posetom nekih znametosti ovog kraja kao što je Sirogojno, Stopića pećina, vrh Tornik i Nacionalni park Tara. Sve je to došlo i prošlo, pa je valjalo napisati koji redak o tome kako nam je bilo. A trebalo je i da se vratimo u stvarnost, što meni ponekad teško pada.