novi pazar

#KaravanMojaSrbija: Novi Pazar – Gastronomska i istorijska šetnja gradom na Carigradskom drumu

Novi Pazar sa uzvišenja čuvaju Đurđevi stupovi, manastir posvećen Svetom Đorđu. Manastir podignut na uzvišenju izdnad Novog Pazara u Starom Rasu.

Na uzvišenju je da bi se lepo video i da bi pokazao moć vladara, velikog župana Stefana Nemanje, ali i da bi potsećao ljude na duhovne vrednosti, kako kaže otac Gerasim. Danas je pod zaštitom UNESCO.