belo blato

Banatske oaze mira: Kao da je vreme stalo i ostalo

Legenda kaže da je Ečka dobila ime po lepoj ćerki Atile Biča Božjeg, koja je preminula na ovom mestu i koja se zvala Ečka.

Pričama nema kraja, pa se tako pripoveda da se nekada davno spahijina ćerka zaljubila u mladića koji je bio u pozorišnoj trupi, koja je gostovala u Ečkoj, i da su se u borovoj šumi pored dvorca sastajali sve dok spahija nije otkrio i napujdao pse na nesrećnog mladića.