Portiš

Hadži Prodanova buna: Ustanak pre ustanka, deo velike pobune i kravava turska osveta

Pošto je propao Prvi srpski ustanak 1813. godine, osnaženi Turci su opasno tlačili srpski narod. Sulejman paša Skopljak je svoju vojsku slao po selima da traže oružje i hajduke, ali su u stvari pljačkali, maltretirali, silovali, palili i ubijali.

Povećan je bio porez, a za plaćanje je pridodat i kuluk za opravak Beogradske tvrđave. U takvoj atmosferi bilo je samo pitanje vremena kad će se ljudi ponovo pokrenuti na ustanak.

Dan kada su srušene kapije Evrope: Topovi presudili Vizantiji (VIDEO)

Šta je tačno omogućilo Turcima da izubljenu bitku preokrenu u pobedu, ni danas se ne zna. Dok turski izvori pričaju o Alahovoj volji koja im je omogućila da pobede “nevernike”, preživeli grčki, venecijanski i đenovski izvori su svu krivicu svalili na izdajnike: admirala Lukasa Notarasa “Gertuku” ili nekog turskog uhodu koji je tog jutra, navodno, ostavio otvorenu Kerkoportu, malu kapiju na severnom zidu grada.

Turci su iskoristili privremenu pometnju koju je među braniocima izazvalo ranjavanje hrabrog venecijanskog kapetana Đustinijanija i svim silama krenuli na zidine. Priča se da je u borbi kod Romanove kapije poginuo poslednji vizantijski car, Konstantin XI Dragaš Paleolog. Onda su u grad ušli Turci. Pljačke, ubijanja, paljenja i silovanja su trajala tri dana.