knez lazar hrebeljanović

Kosovski boj i stvaranje srpskog identiteta: Vekovi u senci poraza, mit koga čuvaju Obilić i Branković (VIDEO)

Da li danas iko može sa sigurnošću da tvrdi šta se dešavalo na Kosovu tog 28. juna 1389? Niko. Naime, ne postoji ni jedan pisani dokumet, a bitka kao bitka nije ni po čemu poznata.

Sve što znamo o njoj je iz narodnog predanja, koje, priznaćete i nije najpouzadniji izvor informacija. Probaću u narednim redovima da demistifikujem sve ono što je duboku usađeno u strukturu i biće srpskog naroda.