kapije evrope

Dan kada su srušene kapije Evrope: Topovi presudili Vizantiji (VIDEO)

Šta je tačno omogućilo Turcima da izubljenu bitku preokrenu u pobedu, ni danas se ne zna. Dok turski izvori pričaju o Alahovoj volji koja im je omogućila da pobede „nevernike“, preživeli grčki, venecijanski i đenovski izvori su svu krivicu svalili na izdajnike: admirala Lukasa Notarasa „Gertuku“ ili nekog turskog uhodu koji je tog jutra, navodno, ostavio otvorenu Kerkoportu, malu kapiju na severnom zidu grada.

Turci su iskoristili privremenu pometnju koju je među braniocima izazvalo ranjavanje hrabrog venecijanskog kapetana Đustinijanija i svim silama krenuli na zidine. Priča se da je u borbi kod Romanove kapije poginuo poslednji vizantijski car, Konstantin XI Dragaš Paleolog. Onda su u grad ušli Turci. Pljačke, ubijanja, paljenja i silovanja su trajala tri dana.