veliki vezir sokolović

Velika borba velikog vezira: Mirio je suprotnosti u sebi, ratovao je sa suprotnostima u stvarnom životu (VIDEO)

Njegova sahrana je bila jedna od najvećih u Osmanskom carstvu u to doba. Nije ni čudo, ipak je držao celo carstvo na svojim plećima posle smrti Sulejmana Veličanstvenog. Suvereno je vladao nešto više od 14 godina od kad je postao veliki vezir. Na žalost, o velikom veziru srpskog porekla se danas spredaju razne priče i izvrće se istorija, a zapravo se malo zna. No, ne treba kriviti ljude. Oni vole bajke i legende. Pa što ih u tome i ometati? Evo ja hoću, malo. Čisto da znaju da im za ozbiljnu istoriju nije dovoljan roman.