preteča svete petke

Preteča Svete Petke: Vreme kad je Mokoš prela sudbine ljudi

Smatra se da je Mokoš imala ulogu sličnu Suđajama. Suđaje su bića koja određuju sudbinu tek rođenog deteta i pojavljuju se treće noći po rođenju bebe (ponegde i sedme ili desete noći). One su određivale ne samo život, već i smrt deteta. Pošto je njena oblast bila vreteno i preslica, smatralo se da se Mokošina uloga širi na ljudsku sudbinu. Ona je ta koja seče niti čovekovog života. Zanimljivo, u Rusiji su se žene koje su se u 16. veku bavile vračanjem nazivale „mokošama“.