karl odbur

Uljez među nama: Ko je Karl Odbur?

I sad se pitam ko je on? Od čega živi? Šta radi? Ko ga finansira? Zašto se pričalo o njemu u proleće prošle godine, zašto se priča sad? Nedostaje novac, pa tako prikuplja donacije? Ne znam. Samo nagađam. Možda ova pitanja treba da mu postavi neko drugi. A možda su mu pitanja i postavljena. Ne znam. Nagađam. Glasno razmišljam.