bitka na marici

Junaci velikog poraza: Dan kada je Maricom potekla krv, a blato poprimilo crvenu boju

Lala Šahinova taktika je bila iznenadni noćni napad na ulogorenu srpsku vojsku. Slabost „nevernika“ je bila, između ostalog, u tome što su se pridržavali pravila ratovanja koja su sami izmislili. Jedno od tih „pravila“ bilo je nečasno napasti neprijatelja noću i da borbe mogu da počnu tek pošto se sunce pojavi na horizontu. Upravo im je Lala Šahin pokazao koliko je takvo razmišljanje pogrešno, jer je jednom neki drevni mudrac rekao da je u ratu i ljubavi sve dozvoljeno.