Sudbina je nekad bila u njihovim rukama: Suđenice ili Suđaje i Usud su određivali život (VIDEO)

Bogovi su našoj staroj veri bili nalik ljudima, čak su bili neka vrsta predaka. Pre … Continue reading Sudbina je nekad bila u njihovim rukama: Suđenice ili Suđaje i Usud su određivali život (VIDEO)