Prenos moštiju Svetog Nikole: Čudotvorac leči bolesne, decu valja darivati, a ne valja čistiti kuću

Naravno, jednom svešteniku iz Barija se u snu javio Sveti Nikola koji mu je rekao da obelodani građanima i crkvenom zboru da odu u likijski grad Miru, uzmu njegove mošti, prenesu ih u Bari i tu polože, pošto nije dobro da borave tamo, u opustošenom mestu.

U 11. veku, u vreme carovanja Aleksija Komnina, iz likijskog grada Mira prenete su mošti Svetog Nikole u Bari. Ovaj događaj se u srpskom narodu obeležava kao preslava Svetog Nikole, a praznik se zove Letnji ili Mladi Sveti Nikola.

Mošti prenete zbog najezde muslimana

Dok je vladao grčki car Aleksije Komnen 1087, a dok je carigradski patrijarh Nikola Gramatik, desila najezda muslimana na grčke pokrajine. Muslimani su pokorili hrišćanske zemlje sve do Jerusalima. Zapalili su sve gradove i sela, crkve i manastire kud god da su prošli. Žene i decu su odveli u ropstvo.

Tada je opustošen i grad Mira u likijskoj pokrajini, u Maloj Aziji, u kome su počivale mošti Svetog Nikole. Tako je odlučeno da mošti Svetog Nikole budu prenešene iz opustošenog grada Mire u mnogoljudni grad Bari.

Naravno, jednom svešteniku iz Barija se u snu javio Sveti Nikola koji mu je rekao da obelodani građanima i crkvenom zboru da odu u likijski grad Miru, uzmu njegove mošti, prenesu ih u Bari i tu polože, pošto nije dobro da borave tamo, u opustošenom mestu.

Posle tog sna, sveštenik je otišao u crkvu i ispričao ostalom sveštenstvu i narodu da mu se prošle noći javio Sveti Nikola. Odmah su spremili tri lađe, izabrali su ugledne ljude i nekoliko sveštenika da odu po svete mošti velikog svetitelja.

Dobro sakrili misiju

Da bi izbegli probleme, napunili su lađe žitom, da niko ne bi posumnjao da su krenuli zbog nečeg drugog već zbog trgovine. Prvo su doplovili u Antiohiju. Tu su prodali žito, a kupili su druge stvari.

Saznali su da su pre njih u Antiohiju stigli Venecijanci, sa namerom da idu u Likiju i uzmu mošti Svetog Nikole. Zato su hitno otplovili i stigli u Likiju, do grada Mire.

Pošto su se dobro raspitali za crkvu i mošti Svetog Nikole, naoružali su se, jer su se plašili da ne naiđu na probleme. Tamo su sreli četiri monaha i pitali su ih gde se nalaze mošti Svetog Nikole, da im se poklone. Monasi su im pokazali grobnicu u crkvi, u kojoj su pod popločanim podom ležale mošti svetitelja. Barjani su raskopali pod i našli svetiteljev grob.

Kad su ga otvorili, videli su da je puna miomirisnog mira koje je teklo iz svetih moštiju. Pokupili su miro u sudove, a svetiteljeve mošti su uzeli. Sveštenici ih na rukama odneli do lađe. Sa njima su pošla i dva monaha, a dvojica su ostala pri crkvi.

Tako su Barjani isplovili iz mirlikijskog pristaništa 11. aprila i stigli su u Bari u nedelju uveče 9. maja 1087. Mošti Svetog Nikole dočekao je ceo grad. Mošti su položene u crkvi Svetog Jovana Preteče koja se nalazi pored mora.

Čuda stizala jedno drugo

Odmah su se desila mnoga čudesa. Mošti su pokazale svoje moći, pa je već u ponedeljak ujutru bilo isceljeno 47 bolesnika, među kojima su bili i hromi, slepi, gluvi i besomučni i bolesnici. Čuda su se nastavila i narednih dana. U utorak bila su isceljena 22 bolesnika, u sredu 29, a u četvrtak je Sveti Nikola iscelio gluvonemog čoveka.

Čudesna isceljenja su se dešavala i dalje. Građani grada Bari su u to ime sagradili veliku i skupoceno su je ukrasili. Zatim su napravili kivot od srebra, pa su ga pozlatili i okitili dragim kamenjem.

Treće godine pošto su preneli mišti Svetog Nikole pozvani su okolni arhiepiskopi i episkopi, da bi mošti Svetog Nikole bile prenete u novu crkvu. Tako i bi.

Od tad se svake godine 9/22. maja praznuje prenos moštiju Svetog Nikole i to dvostruko prenesenje – ono iz grada Mire u grad Bari, i ovo iz crkve Svetog Jovana Preteče u crkvu Svetoga Nikole.

Deo mošti prebačen je u Moskvu.

Vratio vid Stefanu Dečanskom

Hrišćani veruju da svojim čudesnim moćima Sveti Nikola pomaže svakom ko mu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji. Uz pomoć njegove molitve, slepima se vraća vid, hromi prohodaju, a gluvima se vraća čulo sluha.

Prema predanju, smatra da je sveti Nikola povratio vid kralju Stefanu Dečanskom, pa je ovaj srpski kralj hram u kome su pohranjene mošti Svetog Nikole okitio srebrom i slao bogate priloge za njegovo opremanje.

Na ovaj dan ne valja prati veš, čistiti kuću i raditi bilo kakve kućne poslove. U nekim krajevima održao se i običaj darivanja dece na današnji praznik, jer je Sveti Nikola i njihov zaštitnik.

Na ovaj datum su sve lađe, gde god se nalaze, bacale svoja sidra i do sutradan mirovale, odajući slavu ovom svetitelju. Danas se uoči praznika često zaustavljaju lađe, dok se mornari pomole svetitelju i onda nastavljaju put.

Inspiracija – srbijuvolimo.rs, tkmagazin.rs

Fotografije: svaleksandarnevski.com, macvainfo.rs, srpskainfo.com, ebranicevo.com

Ostavite odgovor