Portiš

Junaci velikog poraza: Dan kada je Maricom potekla krv, a blato poprimilo crvenu boju

Lala Šahinova taktika je bila iznenadni noćni napad na ulogorenu srpsku vojsku. Slabost „nevernika“ je bila, između ostalog, u tome što su se pridržavali pravila ratovanja koja su sami izmislili. Jedno od tih „pravila“ bilo je nečasno napasti neprijatelja noću i da borbe mogu da počnu tek pošto se sunce pojavi na horizontu. Upravo im je Lala Šahin pokazao koliko je takvo razmišljanje pogrešno, jer je jednom neki drevni mudrac rekao da je u ratu i ljubavi sve dozvoljeno.

Kratka istorija banjskog turizma u nas: Od rimskih balnea do okrepljujućih wellness i spa tretmana

Najstarije banje Srbije su Ribarska, Sokobanjska i Vrnjačka, ali je teško utvrditi koja od njih je najstarija. Na prostoru Ribarske banje, arheološki ostaci ukazuju da je taj deo bio naseobina još u praistorijsko doba. Naravno, niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da li su ondašnji stanovnici znali za lekovita svojstva mesta gde su živeli.