Mala Stana i hajduk Veljko: Ljubav u senci borbe za slobodu

Imala je, kažu 15 godina. Sa oružjem, musava od blata i znoja, crvenih, punih usana … Continue reading Mala Stana i hajduk Veljko: Ljubav u senci borbe za slobodu