Month: June 2015

Ostrog: Manastir od čuda stvoren

Građen u kamenu, nebu pod oblake, sakriven u steni tokom nesigurnih i mračnih godina kada se osmanska sila nadvila kao zloslutni oblak nad malom zemljom, odoelo je nedaćama i opstao, ulivajući veru i spasenje dobronamernicima.