Granični poremećaj ličnosti i praznici: Kako preživeti “minsko polje”? (VIDEO)

Nije mi prvi put da se susrećem sa stigmatizacijom, jer imam, kako napisaše neki – … Continue reading Granični poremećaj ličnosti i praznici: Kako preživeti “minsko polje”? (VIDEO)