Ostrog: Manastir od čuda stvoren

Građen u kamenu, nebu pod oblake, sakriven u steni tokom nesigurnih i mračnih godina kada se osmanska sila nadvila kao zloslutni oblak nad malom zemljom, odoelo je nedaćama i opstao, ulivajući veru i spasenje dobronamernicima. Manastir Ostrog na avgustovskom suncu koje prži kamen i rastinje danas pruža utehu i spas putnicima, turistima, domaćinima… Slabima, jakima, vernicima, nevernicima, bolesnima i zdravima… Mladima i starima. Bogatima i … Continue reading Ostrog: Manastir od čuda stvoren